Website Banner
13-14 พฤศจิกายน 2562
ขอขอบคุณโรงพยาบาลสิชล เครือข่ายดีๆ มาให้บริการเอ็กซเรย์ปอดคัดกรองวัณโรคแก่ผู้ใช้บริการบ้านสิชลเป็นประจำทุกปี ปีนี้ 465 คน ที่เหลืออีกประมาณ 35 คน เป็นรายใหม่เพิ่งรับเข้าตรวจมาเรียบร้อยแล้วและผู้ป่วยหนักติดเตียง
13-14 November 2019
Special thanks to the courtesy TB checks annually, 465 of Sichon Home members, from Sichon Hospital.
The checks also provided to some 35 newly members of Sichon Home, including the critical patients as well.

      

                                
14 พฤศจิกายน 2562 คุณสิริรัตน์ ใจแกล้ว จากอำเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราช นำขนมมาเลี้ยงสมาชิกบ้านสิชล เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด
สุขสันต์วันเกิดนะคะ
14 November 2019 Ms.Sirirat Jaikaew from Sichon district of Nakhonsrithammarat province feasts a meal to Sichon Home members, with menu of sweets.
This is her birthday.
Happy birthday!!!
   
บ้านสิชล ประสงค์รับบริจาครถเข็น เพื่อใช้ในการบรรทุกอาหารให้ผู้ป่วยตามอาคารเรือนนอน บรรทุกขยะไปจุดทิ้ง และบรรทุกเสื้อผ้าผู้ป่วยไปยังโรงซักฟอกฯลฯ
ราคาคันละ 3,500 บาท
(ราคาตามที่สอบถามร้านค้าในอำเภอสิชล ลักษณะและขนาดตามภาพ)
หรือผู้มีจิตศรัทธาประสงค์บริจาคโดยจัดซื้อมาเองก็ได้
ติดต่อสอบถาม โทร 075 376226
ขอขอบคุณทุกการให้ ทำให้สังคมไทยไม่ไร้ที่พึ่ง
Sichon home would like to receive carts for delivering meals to the patients in various buildings, including others usages like garbage and clothes
the price of each cart is around 3'500 baht, as canvassed from the local vendors.
Please donate in fund or cart at your own convenience.
Please call 075 376226 for more information.
Kindly accept our thanks for your contribution, which enhances a nice dependable society.
#บ้านสิชล - Sichon Home
 
                         
KFC Thailand จัดทำโปรแกรม Havest คือ บริจาคไก่ส่วนเกินแก่กลุ่มบุคคลในสถานสงเคราะห์ และโปรแกรม Colonel’s Kitchen คือ ปรับปรุงครัวสถานสงเคราะห์ ให้เป็นครัวที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามสุขลักษณะ และในปีนี้ KFC ได้ปรับปรุงครัวของบ้านสิชลเป็นแห่งแรกในจำนวน 5 แห่งทั่วประเทศ
และกำหนดส่งมอบครัวเป็นแห่งแรกเช่นกันในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
วันนี้ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 คุณสิริกร ไหลรุ่งเรือง ผู้จัดการมูลนิธิ KFC พร้อมทีมงาน KFC นครศรีธรรมราช เข้ามาช่วยจัดครัวและแนะนำวิธีการดูแลครัวตามมาตรฐาน KFC ให้แก่ทีมงานของบ้านสิชล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการส่งมอบครัวต่อไป
ทีมงาน KFC มาด้วยใจ ไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ด้วยความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เราขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ
KFC Thailand offers two programs to Sichon Home, they are “Harvest”, which donates the surplus fried chickens, and “Colonel's Chicken”, standardizes the hygienic of Sichon Home kitchen.
This year, KFC plans to offer some five kitchen improvements nationwide, however, Sichon Home kitchen is the first to be made, meanwhile, these will be given to Sichon Home in November 20, 2019.
In addition, on November 11, 2019, local KFC from Nakhonsithammarat, headed by the KFC Foundation manager, Ms.Sirikorn Lairungruang , makes a preparation and recommendation based on KFC standards in order to hand out the kitchen very soon.
KFC contributes this courtesy, hence, Sichon Home would like to give a heartiest thanks to this activity.
#บ้านสิชล - Sichon Home

  
                             
วันที่ 10 พ.ย.62 คุณธิดารัตน์ ขุนชุม และครอบครัว จาก อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช มาเลี้ยงไอศครีมและมอบสีไม้สำหรับให้ผู้ใช้บริการใช้ทำกิจกรรมบำบัด เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ขอบคุณค่ะ
Ms Tidarat Kunchum and family from Sichon district of Nakhonsrithammarat province feasts one bucket ice-cream and crayon to some Sichon Home members.Thank you.
Happy birthday to Ms Tidarat Kunchum.
 

   
                             
วันที่ 10 พ.ย.62 ทีมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช เลี้ยงไอศครีม1ถัง ขอบคุณมากค่ะ
Walailuk University Team, Nakhonsrithammarat province feasts one bucket of ice-cream.Thank you.
                                  
วันที่ 10 พ.ย.62 คุณจิรารัตน์ แก้วจำรัส และครอบครัว จากอำเภอนบพิตำ จังหวดีนครศรีธรรมราช เลี้ยงไอศครีม1ถัง และขนมให้ผู้สูงอายุอาคารเรือนจิตคิดดี ขอบคุณค่ะ
Ms Jirarat Kaewjamras and family from Nopitam district of Nakhonsrithammarat province feasts one bucket of ice-cream, sweet to some
elderly people of Sichon Home members. Thank you.
       
                                


ภาพกิจกรรม
วันที่ 17 กันยายน 2651 อภิรดีคลีนิค ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวัน (แกงเขียวหวานไก่ , ไข่พะโล้ , ถั่วเขียวต้ม) ให้ผู้ใช้บริการได้รับประทาน ร่วมเยี่ยมชมกลุ่มหัตถกรรมหญิง และให้กำลังใจผู้ใช้บริการชายที่อาคารเรือนนอนชาย 5 โดยมีนางสาวธัญพร อุ่นเศียร ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอขอบคุณค่ะ
                        


วันที่ 16 กันยายน 2561 "ร้านโรตีป้าหนอม" เจ้าของกิจการพร้อมด้วยพนักงาน มาร่วมเลี้ยงโรตี เครื่องดื่ม ไข่ต้ม และกิจกรรมบันเทิง(เสียงเพลงเพราะๆ) ให้แก่ผู้ใช้บริการที่พักอาศัยอยู่ในสถานคุ้มครองฯ ขอขอบคุณค่ะ
                 

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ และคณะชมรมไลน์แดนซ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๕๐ คน ได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ นางสาวธัญพร อุ่นเศียร ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ "บ้านสิชล“ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 
เริ่มจากการรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน เยี่ยมชมผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมโครงการธัญบุรีโมเดล กลุ่มงานหัตถกรรมหญิง และเยี่ยมชมผู้ใช้บริการที่พักอยู่ในอาคารเรือนนอนชาย อาคารเรือนนอนหญิง จัดกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหารว่าง และได้ได้ร่วมพูดคุยให้กำลังใจผู้ใช้บริการที่พักอาศัยอยู่ภายในอาคารต่างๆ เพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้นไป
     

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๔๙ คนได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ นางสาวธัญพร อุ่นเศียร ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ "บ้านสิชล“ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 
เริ่มจากการรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน เยี่ยมชมผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมโครงการธัญบุรีโมเดล กลุ่มงานหัตถกรรมหญิง และเยี่ยมชมผู้ใช้บริการที่พักอยู่ในอาคารเรือนนอนชาย อาคารเรือนนอนหญิง จัดกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหารว่าง และได้ได้ร่วมพูดคุยให้กำลังใจผู้ใช้บริการที่พักอาศัยอยู่ภายในอาคารต่างๆ เพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้นไป
      

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี จำนวน ๒๗๙ คนได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ นางสาวธัญพร อุ่นเศียร ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ "บ้านสิชล“ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เริ่มจากการรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน เยี่ยมชมผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมโครงการธัญบุรีโมเดล กลุ่มงานหัตถกรรมหญิง และเยี่ยมชมผู้ใช้บริการที่พักอยู่ในอาคารเรือนนอนชาย อาคารเรือนนอนหญิง จัดกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหารว่าง และได้ได้ร่วมพูดคุยให้กำลังใจผู้ใช้บริการที่พักอาศัยอยู่ภายในอาคารต่างๆ เพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้นไป
      

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายสุชาติ แสงกลัด นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายอำเภอสิชล (นายยงยุทธ จิตสำรวย)และประธานกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสิชล ได้เดินทางมาเยี่ยมหน่วยงาน ได้ร่วมพูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการทำงาน และร่วมบริจาคเงิน เพื่อปรับปรุงห้องพระและสร้างพระพุทธเมตตา ต่อจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ใช้บริการหญิงที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกหัตถกรรม (ประดิษฐ์สิ่งของของจากวัสดุรีไซเคิล) เยี่ยมชมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ และเยี่ยมชมโครงการธัญบุรีโมเดล (ฝั่งเกษตร) ได้ร่วมพูดคุย กล่าวชม และให้กำลังใจผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขต่อไป
    

         
วันที่ 6 กันยายน 2561นายสมศักดิ์ ครุฑจ้อน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ นางสาวธัญพร อุ่นเศียร ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ "บ้านสิชล"พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ได้ร่วมต้อนรับ เริ่มจากการ ศึกษาดูงานโครงการธัญบุรีโมเดล ดูงานการจัดยาผู้ใช้บริการ รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ยี่ยมชมกลุ่มงานหัตถกรรม และเยี่ยมชม และให้กำลังใจผู้ใช้บริการที่พักอยู่ในอาคารเรือนนอนชาย ๕


         
    สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณทางคณะ  กลุ่มอาสา อาจารย์และนักศึกษา
คณะครอบครัว พ่อค่าแม่ค่า และอื่นๆ ที่มาจัดเลี้ยงอาหาร มาร่วมบริจาคสิ่งของ และจัดกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้รับบริก
าร รวมทั้งพูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้รับบริการในสถานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ 
                    
                         
         
                                               

               

               

                 
Current Pageid = 24