Website Banner
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 33
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1542
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 5373
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 59117

            

     
 กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูของผู้ใช้บริการ
        
        
        


  กิจกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ 2560ขอขอบพระคุณแขกผู้ใจดีทุกท่านครับ
 วันพุธที่ 15มีนาคม 2560 เวลา12.10น. นายพินิจ จักรสูง ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ พร้อมเจ้าหน้าที่บ้านสิชลทุกท่านได้ มีโอกาสต้อนรับท่าน ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร และคณะฯ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม"บ้านสิชล"เป็นการส่วนตัว และได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ใช้บริการในสถานฯทั้ง 455คน
                        
                                 
                             
สถานคุ้มครองฯ ขอขอบคุณคณะอาจารย์และน้องๆ สาขานาฎศิลป์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีฯ ที่ได้มาทำการแสดงนาฎศิลป์ ในการแสดงชุด "พระลอตามไก่" ให้กับผู้ใช้บริการได้รับชม
 
                   

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ กลุ่มทีมรถตู้คณะไฮเอ็ดไทยแลนทั่วประเทศ จำนวน 33 คัน 175 คน ที่ได้มาจัดกิจกรรม พร้อมเลี้ยงอาหาร ให้กับผู้ใช้บริการได้สนุกสนานกัน

                                               
                  
 
ขอขอบพระคุณแขกผู้ใจบุญ
ที่ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้บริการ

               

               
 
นายพินิจ  จักรสูง
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราชกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
Current Pageid = 1