Website Banner
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 1
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1217
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 1883
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 81456

            

               

กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูในด้านงานฝีมือของผู้ใช้บริการ

กระเป๋าจากซองกาแฟ

       

     
            


 กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูของผู้ใช้บริการในด้านการเกษตร
        
        
                  

                  

                  


  กิจกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ 2561
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นายสุชาติ แสงกลัด รักษาการในตำแหน่งผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ องค์กรภาคีเครือข่าย และผู้ใช้บริการ จำนวน ๓๐๐ คน เข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑

                      

                  

                   ขอขอบพระคุณแขกผู้ใจบุญ
ที่ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้บริการ

               

               
    
    นางสาวธัญพร อุ่นเศียร
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช


กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
                                                                       กีฬาสีบ้านสิชล ครั้งที่ 4
       วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาสี
บ้านสิชลเกมส์ ครั้งที่ ๔ แบ่งเป็น ๕ สี มีสีเขียว สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน และสีชมพู (ผู้ใช้บริการของศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช)โดยมีท่านรอง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายสกล จันทรักษ์) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ และหน่วยงานใกล้เคียง ญาติผู้ใช้บริการ และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ประมาณ ๒๐๐ กว่าท่าน มาให้กำลังใจและได้ร่วมสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้ผู้ใช้บริการ การแข่งขันกีฬาสีครั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ได้ผ่อนคลายความเครียด มีสนุกสนาน และรู้แพ้รู้ชนะ และกล้าแสดงออก ซึ่งผู้ใช้บริการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

                 
                 

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสาวธัญพร อุ่นเศียร ผู้ปกครองฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช นำผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองฯ รวมจำนวน ๘๐ คน ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อนำไปถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดเขาฝ้าย โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์คณะกองยาวฯ นำขบวนแห่ จากนางสาวอังคณา บุญฤทธิ์ (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส เขต ๒ ) และคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย ที่ให้ความสะดวกในการเดินทางไปวัดเขาฝ้ายในครั้งนี้ และผู้ที่ร่วมบุญในครั้้งนี้ทุกท่าน ขอขอบคุณค่ะ

                 
                 
Current Pageid = 1