Website Banner
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 12
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1241
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 2105
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 89435

            
               
     

กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูในด้านงานฝีมือของผู้ใช้บริการ

กระเป๋าจากซองกาแฟ

       

     
            


 กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูของผู้ใช้บริการในด้านการเกษตร
        
        
                  

                  

                  


  กิจกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ 2562

วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาวธัญพร อุ่นเศียร ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ องค์กรภาคีเครือข่าย และผู้ใช้บริการ รวมจำนวน ๒๐๐ คน เข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคารกิจกรรมสถานคุ้มครองฯ ช่วงเช้าร่วมกันสักการะศาลพระประชาบดี ศาลพระภูมิเจ้าที่ และเป็นพิธีสงฆ์ ตักบาตร ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่ผู้ใช้บริการที่เสียชีวิต สรงน้ำพระ รดน้ำผู้สูงอายุ และคณะเจ้าหน้าที่ รดน้ำขอพรผู้ปกครองฯ และเจ้าหน้าที่ผู้สูงอายุ รวมจำนวน ๔ ท่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ ขอขอบคุณค่ะ/ครับ

        
 
            

                   

              
วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวธัญพร อุ่นเศียร ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ได้มาเยี่ยม ร่วมพูดคุย ให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการทำงาน เพื่อจะได้รับทราบปัญหาต่างๆ ในการทำงานและจะได้นำไปเสนอในการประชุมครั้งต่อไป ร่วมเยี่ยมชมผลผลิตจากโครงการธัญบรีโมเดลและไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ใช้บริการที่อาคารเรือนนอนต่างๆ
                

                             
      

    
วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบนางสาวปนิพร เมืองมุสิก นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน ๖ คน เข้าร่วมเฉลิมฉลองและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายไพบูลย์ นาคทิพย์พิมาน นายอำเภอสิชล เป็นประธานในงานดังกล่าว
                  

                  
วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวธัญพร อุ่นเศียร ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน ๖ คน เข้าร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในงานดังกล่าว
                  


                                
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวธัญพร อุ่นเศียร ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวมจำนวน ๔ คน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายชูรินทร์ ขวัญทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

                   

                               
    
    นางสาวธัญพร อุ่นเศียร
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช


กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
                                                                       กีฬาสีบ้านสิชล ครั้งที่ 4
       วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาสี
บ้านสิชลเกมส์ ครั้งที่ ๔ แบ่งเป็น ๕ สี มีสีเขียว สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน และสีชมพู (ผู้ใช้บริการของศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช)โดยมีท่านรอง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายสกล จันทรักษ์) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ และหน่วยงานใกล้เคียง ญาติผู้ใช้บริการ และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ประมาณ ๒๐๐ กว่าท่าน มาให้กำลังใจและได้ร่วมสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้ผู้ใช้บริการ การแข่งขันกีฬาสีครั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ได้ผ่อนคลายความเครียด มีสนุกสนาน และรู้แพ้รู้ชนะ และกล้าแสดงออก ซึ่งผู้ใช้บริการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

                 
                 

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสาวธัญพร อุ่นเศียร ผู้ปกครองฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช นำผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองฯ รวมจำนวน ๘๐ คน ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อนำไปถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดเขาฝ้าย โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์คณะกองยาวฯ นำขบวนแห่ จากนางสาวอังคณา บุญฤทธิ์ (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส เขต ๒ ) และคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย ที่ให้ความสะดวกในการเดินทางไปวัดเขาฝ้ายในครั้งนี้ และผู้ที่ร่วมบุญในครั้้งนี้ทุกท่าน ขอขอบคุณค่ะ

                 
                 
Current Pageid = 1